Wat BIM betekent voor staalbouw tekenaars en constructeurs

 

Over BIM

Het kern concept achter BIM (Building Information Modeling of Bouwwerk Informatie Model) is dat alle informatie die verband houdt met een constructie bijgehouden wordt in een enkel applicatie-onafhankelijk model. Ideaal gezien wordt dit model gestart tijdens de conceptuele fase en wordt daarna uitgebreid tijdens elke fase van het ontwerp, constructie en ingebruikname van de constructie.

BIM mag dan wel georganiseerd zijn rond een 3D model, het beperkt zich daar niet toe. Andere mogelijkheden zijn kosten, onderhoudsinformatie, productie informatie, materialen, namen, datums en tijden, positie en merknummers, fases, revisies, enzovoort.

Hoewel elke applicatie die deze informatie bewaart zich dikwijls een BIM applicatie noemt heeft het weinig praktisch nut tenzij de applicatie ook vrije uitwisseling van deze informatie met andere applicaties ondersteunt. Er zijn dan wel verschillende bestandsformaten beschikbaar maar in de laatste paar jaren is het IFC formaat de standaard geworden voor de uitwisseling van BIM modellen. IFC staat voor Industry Foundation Classes; het is een open-source bestands formaat ontwikkeld door de onafhankelijke organisatie buildingSMART, en het wordt ondersteund door alle grote CAD programmas.

 

Waarom is BIM zo belangrijk?

Informatie beheer is van cruciaal belang om een project op tijd en binnen budget af te werken. En net die informatie is een wederkerend probleem in de constructie industrie. Doorheen alle fases van een project worden er heel wat verschillende soorten documenten aangemaakt door allerhande applicaties en teams, en tijdens elke fase wordt de data dikwijls manueel herwerkt of opnieuw ingevoerd in de relevante applicaties. De redenen zijn onder andere bestandsformaten die niet compatibel zijn, 2D/3D conversies, communicatie problemen, transparantie, en meer. Dat zorgt voor een verhoging van fouten en inefficienties wat de kosten verhoogt en het project vertraagt.

In plaats van de gegevens telkens te herwerken is het de bedoeling van BIM dat alle teams aan hetzelfde datamodel werken van begin tot einde van het project, ongeacht de software. Dit vergemakkelijkt niet alleen de communicatie en het samenwerken maar staat vrije informatie uitwisseling tussen de vele applicaties in de constructie industrie toe.

 

Wat zijn de voornaamste voordelen van BIM?

Een BIM model opzetten neemt soms iets meer tijd in het begin, maar dat levert nadien blijvende voordelen op. Zelfs tijdens het conceptuele en design stadium kan het 3D aspect helpen met visualisatie en betere communicatie met de klant. Verschillende variaties kunnen beter onderzocht worden en zelfs zo vroeg in het project zal de klant een beter inzicht krijgen in het eindresultaat. Dit betere inzicht leidt tot betere beslissingen wat kan helpen het project vlotter te laten verlopen.

Het resulterende BIM model is een uitstekend communicatie hulpmiddel voor de volgende fases – zowel binnenshuis of wanneer uitgegeven aan externe partijen. Bovenop hergebruik en visuele controle kan het BIM model al snel gebruikt worden voor botsing-controles tussen objecten uit verschillende applicaties. Het informatie rijke data model is ook een goede basis voor nauwkeurigere kosten inschattingen voor biedingen en planning.

Model gebaseerde communicatie zorgt voor verbeterde samenwerking en minder fouten. Omdat sommige fouten worden vermeden, en andere fouten vroeger worden ontdekt zullen er minder wijzigingen en revisies nodig zijn. Hetzelfde 3D BIM model kan ook op de werf geraadpleegd worden om eventuele twijfels van de baan te vegen.

Dit alles zorgt voor betere tijd en kost inschattingen, snellere project afwerking en aflevering, en betere zakenrelaties.

 

Vermijd dat je data gegijzeld wordt met IFC

Een groot voordeel van BIM waar weinig over gepraat wordt is dat de CAD data van een bedrijf niet langer gegijzeld kan worden door een CAD platform. De meeste CAD ontwikkelaars hebben een eigen bestandsformaat en dat beperkte niet alleen informatie uitwisseling tussen verschillende applicaties, maar zorgde er ook voor dat je actieve licenties van het programma moest houden zodat je nog aan je eigen data zou kunnen.

Dat is nu niet meer het geval met een BIM strategie die het open-source bestandsformaat IFC bevat. Dan kunnen de applicaties die de voorkeur genieten vrij gecombineerd worden, en blijven de gegevens toch beschikbaar moesten er toch van applicaties gewisseld worden.

Deze keuzevrijheid is vooral belangrijk wanneer er delen van het project uit handen wordt gegeven. Een specifieke applicatie hoeft niet meer een voorwaarde te zijn: nu is BIM de voorwaarde en dat vergroot het aantal partners dat je kan kiezen om mee samen te werken.

 

Wat BIM betekent voor staalbouwers

Vandaag de dag is BIM meer en meer een voorwaarde aan het worden voor vele contracten. Niet alleen worden bedrijven zich meer bewust van de voordelen maar sommige overheden hebben van BIM een verplichting gemaakt voor openbare projecten, zodat het sneller zou doorbreken. Het is aan te raden hiermee rekening te houden om competitief te blijven in de toekomst. Sneller BIM adopteren kan helpen meer contracten binnen te halen, en ze efficiënter af te werken.

Staaltekenaars die nog steeds in 2D werken of die een algemene 3D CAD applicatie (zonder BIM data) gebruiken zullen zich wat meer moeten aanpassen want de omschakeling naar een volledig 3D staalbouw oplossing is noodzakelijk, maar zij hebben er ook het meeste bij te winnen. Een gespecialiseerde staalbouw applicatie kan veel tijd en geld besparen in vergelijking met manuele methodes.

Het is zeker niet nodig de stap naar 3D te vrezen. Sommige applicaties zijn dan wel moeilijk om aan te leren, maar Parabuild werd ontworpen om intuïtief te zijn en is gemakkelijker om onder de knie te krijgen dan u misschien wel denkt. Veel repititief werk zal geautomatiseerd worden zodat u meer tijd kan besteden aan de belangrijke dingen.

Voor tekenaars die al 3D staalbouw software gebruiken zal de stap naar BIM gemakkelijk zijn. De meeste moderne staalconstructie tekenprogrammas hebben alle benodigde BIM data al voorhanden in hun eigen bestandsformaat, en ondersteunen IFC import/export zodat de tekenaar zijn werk kan integreren met alle andere onderdelen van het model. Er zijn ook gratis hulpmiddelen beschikbaar die helpen BIM modellen te combineren, visualiseren, controleren en beheren.

Je zal de BIM data van Revit Structure en de meeste stucturele berekenings software kunnen gebruiken, en wanneer de gehele staalconstructie in detail getekend is kan het dienen voor botsconstrole met onder meer objecten uit HVAC, piping, en mechanische software.

Even terzijde; een ander formaat dan IFC was vroeger populair in de staal industrie -CIS/2- maar dat was te specifiek gericht naar structureel staal en ondersteunde onvoldoende de andere aspecten van de bouwsector. Momenteel ziet het er naar uit dat IFC voor een hele lange tijd het dominante BIM bestandsformaat zal blijven.

 

Staalconstructies tekenen en LOD

In verband met BIM wordt er veel gepraat over LOD: Level Of Development (vroeger ook Level Of Detail – maar dat was niet omschrijvend genoeg). Vertaald zou je dus kunnen zeggen ‘niveau van ontwikkeling’. LOD beschijft de hoeveelheid informatie in het BIM model. Het gaat van LOD100 (conceptuele data) tot LOD500.

Staalconstructie tekenaars werken aan bijna het laatste niveau van ontwikkeling; LOD 400. Dat wil zeggen dat het structurele staal model volledig gespecifieerd werd tot en met de bouten en moeren, en dat het model klaar is voor fabricage en montage. Dat is slechts terminologie – het werk van staalbouw tekenaars krijgt gewoon de beschrijving LOD400 binnen de BIM context. Het volgende niveau LOD500 dient voor de informatie tijdens en na de bouw van het project, het betreft gegevens over het resultaat van de constructie.

 

BIM in Parabuild

Parabuild is al sinds het prille begin een informatie rijke applicatie, lang voor er werd gesproken over BIM/IFC. Door een project in Parabuild op te bouwen werk je dus automatisch aan een BIM model! Natuurlijk zijn we voorstanders van vrije informatie uitwisseling, en dus ondersteunen we het beste BIM formaat IFC voor zowel import als export. Download de gratis Parabuild testversie om het zelf uit te proberen!