Privacy Beleid

Aanvangsdatum: 24 mei 2018

CAD Systems nv (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de website https://www.parabuild.com/ (de “Service”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens heeft gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenissen als in onze algemene voorwaarden, te vinden op https://www.parabuild.com/

Definities

 • Service 

  Service is de https://www.parabuild.com/ website die wordt beheerd door CAD Systems nv

 • Persoonlijke gegevens 

  Persoonlijke gegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (alle informatie betreffende deze persoon en andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

 • Gebruiksgegevens 

  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • Cookies 

  Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) zijn opgeslagen.

 • Data Controller 

  Gegevenscontroleur betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of in gemeenschap met andere personen) de doeleinden en de manier bepaalt waarop persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt.Voor de doeleinden van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

 • Gegevensverwerkers (of serviceproviders) 

  Gegevensverwerker (of serviceprovider): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder.Wij kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

 • Gegevensonderwerp (of gebruiker) 

  Betrokkene is elke levende persoon die onze Service gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Informatie verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Typen verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (‘Persoonlijke gegevens’). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode / plaats, stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kan ervoor kiezen om geen enkele of alle van deze berichten van ons te ontvangen door op de link uitschrijven te klikken of de instructies op te volgen die worden verstrekt in elke e-mail die wij zenden.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina’s is besteed, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Tracking Cookies Data

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service bij te houden en om bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen.

Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en analyseren.

U kan uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze service niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessie Cookies. Wij gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • Voorkeur Cookies. Wij gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligings cookies. Wij gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Bezoek onze Cookie beleid pagina om ons cookie beleid gedetailleerd te bekijken.

Gebruik van gegevens

CAD Systems nv gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te leveren en te onderhouden.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service.
 • Om u toe te staan ​​deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest.
 • Om klantenondersteuning te bieden.
 • Analyse of waardevolle informatie verzamelen zodat wij onze service kunnen verbeteren.
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze service.
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen.
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is de juridische basis van CAD Systems nv voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die wordt beschreven in dit privacybeleid afhankelijk van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

CAD Systems nv kan uw persoonlijke gegevens verwerken omdat:

 • Om een contract af te sluiten.
 • U heeft ons toestemming gegeven om dit te doen.
 • De verwerking is in onze legitieme belangen en het wordt niet overschreven door uw rechten.
 • Om te voldoen aan de wet.

Retentie van gegevens

CAD Systems nv bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels te handhaven.

CAD Systems nv zal ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden bewaren. Gebruiksgegevens worden over het algemeen gedurende een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan – en worden onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden van de overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten België bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar België overbrengen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

CAD Systems nv zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

We hebben nooit en zullen nooit uw naam, email adres of andere persoonlijke gegevens verkopen aan een andere organisatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als CAD Systems nv betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. Wij zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan CAD Systems nv verplicht worden uw persoonlijke gegevens openbaar te maken indien dit wettelijk vereist is of als gevolg van geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

CAD Systems nv kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie nodig is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Om de rechten of eigendom van CAD Systems nv te beschermen en verdedigen.
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken.
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen.
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode voor verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

“Do Not Track” -signalen

Wij ondersteunen geen Do Not Track (“DNT”). Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet wilt worden bijgehouden.

U kan Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw gegevensbeschermingsrechten volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op gegevensbescherming. CAD Systems nv streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u het gebruik van uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en als u wil dat deze wordt verwijderd van onze systemen, neemt u contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die wij over u hebben. Telkens wanneer dit mogelijk wordt gemaakt, kan u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verzoeken om verwijdering, in het gedeelte met uw accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kan uitvoeren, neemt u dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rechtzetting. U heeft het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie niet juist of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Het recht op beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft recht op een kopie van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en veelgebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, waarbij CAD Systems nv zich op uw toestemming heeft gebaseerd om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat wij u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

U heeft het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze Service (“Service Providers”) te vergemakkelijken, de Service namens ons te verlenen, servicegerelateerde services te verlenen of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet bekend te maken of voor een ander doel te gebruiken.

Analytics

Wij kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en analyseren.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.U kan ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de activiteit van bezoeken.Ga naar de webpagina Privacyvoorwaarden van Google voor meer informatie over de privacypraktijken van Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service spreekt niet tot iemand jonger dan 18 jaar (“kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ons ervan bewust worden dat wij persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: