Geometrische regels

Bij het tekenen van een staalconstructie zijn er veel verbindingen en onderdelen repititief, en er kunnen meermaals wijzigingen gebeuren die invloed hebben op vele elementen. Daarom is het belangrijk dat uw staalbouw software een 3D model heeft waar de stramienlijnen, profielen, kleine onderdelen en bouten allemaal samen hangen en mee aanpassen bij wijzigingen.

De overduidelijke oplossing hiervoor zijn geometrische regels (constraints), die al zeer succesvol zijn in mechanische CAD maar niet doorbrak in de staalbouw. De reden hiervoor is ook duidelijk: er zijn duizenden geometrieën in een enkele staalconstructie en het zou te veel werk zijn voor een tekenaar om deze allemaal met regels te bepalen. Een ander probleem ligt bij de software zelf: zoveel geometrieën parametrisch berekenen duurt heel lang op mechanische CAD software.

Met Parabuild introduceren we nieuwe technologie om deze uitdagingen aan te gaan. Het performantie probleem werd opgelost door een eigen ‘constraint engine’ te ontwikkelen gericht op de noden van de bouwsector.
Manueel regels toepassen is enkel nodig voor tekenaars die hun eigen types verbindingen of macro’s willen aanmaken. Templates kunnen met gemak worden toegepast en zorgen voor het kopiëren van alle geometrische regels. Ook via de Context Modeler worden de nieuwe elementen automatisch met regels gedefinieerd.

Wat zijn geometrische regels

Dit zijn regels die toegepast worden op geometrieën met als doel hun locatie, grootte en oriëntatie vast te leggen.
Bekijk ze als beperkingen; eens er voldoende beperkingen zijn toegepast op een geometrie dan is diens locatie en grootte volledig gedefinieerd en dan kan ze worden berekend door de geometrische ‘solver’. Enkele voorbeelden van regels zijn: afstand, radius, parallel, loodrecht, concentrisch, op elkaar, …

Vergelijkingen

Wanneer je een eigen verbinding ontwerpt en die is wat ingewikkelder dan kan je ook vergelijkingen gebruiken. Combineer standaard operaties (product, deling, som, …), standaard functies (afronden, log, abs, …) en trigonometrie (sin, cos, tan, …) om berekeningen te automatiseren. Vergelijkingen kunnen ook voorwaardelijk zijn met behulp van de ‘switch’ expressie.

Geometrische regels zijn optioneel

Soms is het wenselijk gewoon wat profielen of platen te tekenen zonder dat ze met elkaar gelinkt worden. Dat is perfect mogelijk en een 3D model kan zonder probleem gedeeltelijk met regels gedefinieerd zijn, en gedeeltelijk niet.
Bijvoorbeeld: twee vrij geplaatste profielen kunnen nog altijd een volledig gedefinieerde macro tussen elkaar hebben, en de onderdelen in de macro zullen herberekend worden wanneer de profielen wijzigen.

Responsief 3D model

De stramienlijnen, kolommen, liggers, verbindingen, onderdelen en bouten zijn allemaal verbonden met elkaar en passen automatisch aan wanneer nodig. Als de stramienlijnen worden gewijzigd, zullen de profielen aanpassen en als de profielen veranderen dan vernieuwen de verbindingen. Dit leidt niet alleen tot productiviteitswinst tijdens revisies, maar biedt kansen voor het hergebruik van sommige regelmatig gebruikte onderdelen.

Personaliseren zonder te programmeren

De standaard verbindingen en macro’s in Parabuild zijn volledig gedefinieerd met geometrische regels in template tekeningen. Dit betekent dat het mogelijk is om bestaande verbindingen te wijzigen of nieuwe eigen verbindingen toe te voegen zonder het inhuren van een programmeur of het schrijven van programmeercode.

Krachtig verbindingen en macro-systeem

Niet alleen is de uitgebreide standaard verbindingen bibliotheek handig en makkelijk te gebruiken, ze werden allemaal gemaakt met behulp van tools die beschikbaar zijn voor alle tekenaars zonder het programmeren van een enkele regel code. Elke standaard en gebruikers verbinding bevindt zich in een template tekening, die de tekenaar kan aanpassen aan zijn eigen behoeften. Parabuild is de enige staalbouw software waarmee de gebruiker elk type verbinding zonder programmeren zelf kan definiëren. Zelf aangemaakte verbindingen zijn volledig geïntegreerd met de bestaande verbindingen voor eenvoudig hergebruik in al uw projecten. Macro’s zijn opgebouwd in dezelfde template gebaseerde manier als verbindingen en kunnen grote samenstellingen zijn van profielen, verbindingen, dynamische arrays en sub-macros. Voorbeelden van de geleverde standaard macro’s zijn windverbanden, spanten, gordingen, kooiladders, etc …

Meer over verbindingen
Meer over macro’s

Context Modeler

Speciaal voor de bouwsector ontworpen we de Context Modeler om snel en accuraat dynamische staalconstructies te tekenen. Ook kleine onderdelen kunnen vlot getekend worden tegen basisprofielen of andere onderdelen. Het resultaat is een nieuw element dat gelinkt werd aan de basis geometrie zodat het herberekend wordt bij wijzigingen aan de structuur. Het grootste voordeel is dat je rechtstreeks in 3D kan tekenen zonder omslachtige tussenstappen.

Meer over de Context Modeler