3D-lassen


U kan nu 3D-lassen modelleren voor de meest gebruikte structurele lastypes. Er zijn verschillende voordelen aan het expliciet modelleren van lassen. Visualisatie van lassen zal de gebruiker helpen bij het bepalen van problematische lassituaties en lassen met een verkeerde maat. Lassymbolen worden automatisch toegevoegd bij het genereren van werkplaatstekeningen. Stuklijsten van de lassen van een project kunnen helpen bij het schatten, plannen en plannen van de lassers. De 3D-lasobjecten kunnen ook fabricagegegevens bevatten en een uniek nummer krijgen voor trackingdoeleinden. In de nabije toekomst willen we deze mogelijkheden uitbreiden met ondersteuning voor robotlassen.

         

Een traditionele hindernis bij het modelleren van lassen is de hoeveelheid tekenwerk dat dit meebrengt voor de tekenaar.

Om dit een stuk sneller te laten gaan, hebben we de AutoWeld engine gemaakt die automatisch lassen kan tekenen op basis van zeer flexibele regels die de gebruiker kan aanpassen. Verschillende lastypes en -afmetingen kunnen automatisch worden toegewezen door regels op basis van alle beschikbare modelinformatie zoals plaatdikte, hoek, structurele types en nog veel meer. De standaard Parabuild-regels zal de meeste structurele lassen reeds automatisch tekenen en kan worden gebruikt als basis voor uw eigen, op maat gemaakte, werkplaats-specifieke regels.

Verdere bewerking van de automatisch gemaakte lassen kan daarna nog eenvoudig en snel worden gedaan met behulp van het Properties paneel of het lasbewerkingsdialoogvenster, waardoor het algehele proces zeer efficiënt is.

   

     


Dit zijn alle onderwerpen voor het maken van lassen en het automatisch toevoegen van lassymbolen op de werkplaatstekeningen :


Laspraktijken

Als u meer algemene informatie over laspraktijken nodig heeft dan kunnen we u doorverwijzen naar de Structural Detailer website :U kan hier meer lezen over 3D-lassen

Ontvouwen   

Parabuild kan koudgevormde profielen nu zelf ontvouwen, zonder dat er een extra module voor nodig is.

Profielen moeten correct worden gemodelleerd met filets/bogen om het uitvouwen te laten werken.De volgende onderwerpen en nieuwe instellingen helpen je bij het activeren en gebruiken van de ontvouwingstools:


Een voorbeeld van een zicht van een automatisch ontvouwd profiel


U kan hier meer over lezen over ontvouwen
Vernieuwde stuklijsten

De stuklijst genereer-tool werd vervangen door een nieuw systeem.

De nieuwe genereer-methode voor het genereren van stuklijsten heeft de volgende verbeteringen ten opzichte van de oude methode:

 • U kan nu veel meer eigenschappen gebruiken als kolommen in de stuklijsten. Zie Eigenschappen voor gebruik in benoemingen en stuklijsten  voor een volledige lijst vande  beschikbare eigenschappen.
 • Veel nieuwe bestandsformaten voor stuklijsten worden nu ondersteund :Pdf, Excel xlsx, Excel xlsb, Ods, Xps, Html, Csv and Xml
 • Een nieuwe optie Identieke rijen samenvoegen
 • Sjabloonbestanden worden nu ondersteund. Met het op Excel gebaseerde sjabloonbestand kunt u de layout van de stuklijst configureren


U kan hier meer lezen over de nieuwe stuklijsten
Nieuwe commando's en macro's voor PEB gebouwen (Pre-Engineered Buildings)

     

Er werden een reeks nieuwe commando’s gemaakt om het tekenen van Pre-Engineered Buildings te vergemakkelijken.

Enkele van de nieuw beschikbare macro's zijn: Een enkel PEB-profiel, een array van PEB-profielen, splitsing tussen PEB-profielen, hoekverbinding tussen PEB-verbinding en PEB-kop/voetplaten.

U kan meer lezen over deze nieuwe verbindingen en commando's in het hoofdstuk Pre-engineered buildings (PEB).
Nieuwe verbindingsgroep : Diverse eindverbindingen

            

In dit commando worden een reeks eindverbindingen verzameld.

Deze verbindingen zijn vergelijkbaar met die in het commando Kop / Voetplaten, maar in plaats van een eindplaat worden andere onderdelen zoals plaat en hoekprofielen aan het einde van een profiel getekend.
De geometrie die moet worden geselecteerd is 1 profiel, en dan 1 vlak (of niets voor voetverbindingen).

De macro's in dit commando zijn ontworpen om in veel verschillende situaties te kunnen worden ingezet doordat slechts één profiel hoeft te worden geselecteerd.
Voor de positionering van de onderdelen bent u vrij om een oppervlak van een ander profiel, plaat, structuur of volume te kiezen.

U kunt meer leren over dit nieuw commando in het hoofdstuk Diverse eindverbindingen.

Enkele voorbeelden van de nieuw beschikbare eindverbindingen
Nieuw hulpmiddel: Quick select

       

Met deze tool kunt u de huidige selectie snel aanpassen door bepaalde objecten uit de selectie te verwijderen of toe te voegen.

U kunt meer informatie over deze tool vinden in het hooefdstuk Quick select.
Nieuw commando : persistent meten

     

Met dit commando kan u de afstand tussen 2 (sub)geometrieën meten.

De meting blijft na het commando zichtbaar in de tekening en de waarde wordt bijgewerkt wanneer een van de subgeometrieën is gewijzigd.

U kunt meer over dit commando leren in het hoofdstuk Afstand meten.

   

Voorbeeld meting tussen 2 punten.

Voorbeeldmeting tussen een lijn en een punt.Nieuw labelsjabloonsysteem voor flexibele eigenschapstoewijzing in benoemingen

Dit is een voorbeeld van waar het labelsjabloonsysteem voor kan worden gebruikt:

De kolommen worden automatisch gelabeld met de twee dichtstbijzijnde stramienlijnen; X en Y.
De liggers worden automatisch gelabeld met slechts één dichtstbijzijnde stramienlijn; X of Y.

Dit zijn automatisch getekende benoemingen, maar met correct geconfigureerde labelsjablonen

U kan meer over dit systeem te weten komen in het hoofdstuk Labelsjablonen.

Verzameltekeningen

De verzameltekening instelling werkt nu ook op de werktekeningen van profielen.
Deze instelling kan geactiveerd worden in het dialoogvenster Instellingen voor het automatisch genereren van tekeningen.
Toevoegingen en wijzigingen aan bouten en gaten


De volgende wijzigingen zijn aangebracht aan de bouten:

 • Er is een nieuwe geavanceerde eigenschap toegevoegd met de naam : Alleen gaten tekenen in onderdelen die worden gebruikt door de macro die de bout tekent
  Deze optie kan worden gebruikt om het aantal gaten dat door de bout wordt getekend te verminderen.
  Zie de Geavanceerde eigenschappen van de bout voor meer informatie over deze functie.

  Een voorbeeld van hulpbouten die gaten in het ene onderdeel toevoegen, maar doelbewust geen gaten in het andere onderdeel toevoegen

 • Er werd een gedragsverandering toegepast op bouten:
  Wanneer de eigenschap Maximum aantal gaten wordt gebruikt, en als de bout eenmaal is verbonden met het maximale aantal gespecificeerde gaten, dan zal de bout er de voorkeur aan geven om aan dezelfde onderdelen te koppelen, zelfs na wijzigingen aan de bout of de onderdelen.
  Als u de bout daarna gaten in een ander onderdeel wilt laten tekenen, kunt u de eigenschap Gat verwijderen van de bout gebruiken om de bout het eerder gekoppelde onderdeel te laten vergeten.
  Deze gedragsverandering minimaliseert het risico dat de bout aan een ander onderdeel wordt gekoppeld nadat de eerste koppeling is gemaakt.

Aanpassingen aan de Parabuild bibliotheek

Er bestaat nu een nieuwe folder in de bibliotheek : \Parabuild\Pb_Lib\Default template files\

Deze folder heeft 4 subfolders en elk heeft een ander doel.
Dit gebeurt er met de bestanden in deze 4 nieuwe folders:

 • De CTB-bestanden worden automatisch gekopieerd naar de AutoCAD/BricsCAD "Support files" folder wanneer Parabuild wordt geopend
 • De CUI-bestanden worden automatisch geladen wanneer Parabuild wordt geopend (het daadwerkelijke laden gebeurt zodra een tekening wordt geopend)
 • De DWT-bestanden worden automatisch gekopieerd naar de AutoCAD/BricsCAD "Templates" folder wanneer Parabuild wordt geopend
 • Een van de bestanden met standaardbreedte en dikte van de plaat kan worden gekozen als actief bestand in het dialoogvenster Bibliotheeklokalisatie
Wijzigingen voor de benoemingen op de werktekeningen

Op elke werktekening worden automatisch verschillende benoemingen toegevoegd onder de meeste aanzichten en dichtbij de onderdelen.
De locatie waar de inhoud van deze benoemingen kan worden ingesteld, is gewijzigd.

U kan hier alle instellingslocaties terugvinden: Waar kunt u de inhoud van annotaties op winkeltekeningen wijzigen 


Nieuwe opties voor de werkplaatstekeningen

De volgende nieuwe opties/functies zijn toegevoegd: :

 • Een nieuwe optie in de Werkplaatstekeninginstellingen voor de folderlocatie waar de dwg- en pdf-bestanden van geëxporteerde tekeningen moeten worden opgeslagen.

 • De optie verzameltekeningen werkt nu ook op profiel-werktekeningen.

 • De volgende 3 opties werden toegevoegd aan het dialoogvenster Andere pagina instellingen, zodat het mogelijk wordt om de minimale ruimte te configureren die Parabuild moet behouden tussen onderdelen, tussen aanzichten van hetzelfde onderdeel, en tussen de aanzichten en het kader van de pagina.
Nieuwe opties voor de automatische benoemingen en dimensies op overzichtstekeningen

De tool Overzichtsplans dat automatisch benoemingen en dimensies toevoegt aan overzichtstekeningen, is uitgebreid.

Het dialoogvenster heeft nieuwe opties voor benoemingen en dimensies op overzichtstekeningen zoals minimum verhouding, minimum hoek en dimensie-richting.

Andere nieuwe functies

 • De volledige Parabuild 3D-tekening kan nu geëxporteerd worden naar een Step-bestand (alleen beschikbaar met de BricsCAD Communicator-licentie)

 • Het is nu mogelijk om STEP-bestanden te genereren voor alle onderdelen (één bestand per onderdeelnummer). Voorheen werkte deze functie alleen op holle profielen (alleen beschikbaar met de BricsCAD Communicator licentie)

 • Alle structuurobjecten zoals traptreden en deuvels worden nu geëxporteerd naar Ifc-bestanden

 • Er werden nieuwe sneltoetsen toegevoegd aan de statusbalk onder aan het scherm:
  Ze zijn een snelkoppeling naar het commando Merkenselectie / Onderdeelselectie en de instelling Z-as voor OSNAP beperken in Zichtbeheer.
  U kunt de knoppen gebruiken om tussen de modi te schakelen en u kunt ook de huidige modus zien als de knop ingedrukt is..

 • In BricsCAD werden de eigenschappen van platen en profielen nu samengevoegd, wat het eenvoudiger maakt om wijzigingen aan meerdere onderdelen tegelijk aan te brengen. Dit betekent dat u nu in één stap veel eigenschappen van de platen en profielen in een selectieset kunt wijzigen.
  Om dit te laten werken, moet u de andere soorten elementen in de selectieset uitfilteren (bouten, lijnen, ...)

 • Het is nu mogelijk om automatisch een plaatsingsmacro te maken voor een profiel dat er geen (meer) heeft.
  Klik gewoon op de knop Alle plaatsingsopties in het properties paneel om een ​​nieuwe macro voor het profiel aan te maken.
  Zie voor meer informatie over deze functie de opties voor Profielplaatsing in het properties paneel van profielen.


 • Het is nu mogelijk om de optie Huidige UCS in het dialoogvenster Profielplaatsing te activeren.
  Meer informatie over deze optie wordt uitgelegd in het hoofdstuk Profielplaatsing van profielen.


 • Het Profielplaatsing venster kan u nu elk eindpunt op de doorsnede selecteren, evenals elk middelpunt van elke rand van de doorsnede..

  Meer informatie over deze tool wordt uitgelegd in het Profielplaatsing hoofdstuk.

 • De onderdelen in de geschiedenis die door werktekeningen worden gebruikt, kunnen nu gedeeltelijk worden gewist wanneer u een tekening verwijdert of via het bestaande commando Positie of merkgeschiedenis verwijderen.

 • Wanneer u de instellingen van de werkplaatstekeningen reset, dan wordt een nieuwe stuklijst met de naam Onderdelen in elke merk, voor ERP toegevoegd.
  Deze nieuwe stuklijst kan worden geïmporteerd in de ERP-software van Construsteel.

 • De stuklijstsjablonen die door werktekeningen worden gebruikt, kunnen nu rechtstreeks worden bewerkt vanuit het dialoogvenster Instellingen voor pagina en layout.
  Het is niet meer nodig om het sjabloonbestand te openen en de cellen in de tabel handmatig aan te passen: dit gebeurt automatisch wanneer u de knop Wijzig stuklijst gebruikt om de sjabloontabel te bewerken.
  Het wijzigen van het sjabloontekeningbestand is nu alleen nodig als u de tekststijlen van de tabel en andere visuele wijzigingen wilt toepassen.


 • Het commando Profiellengte optimalisatie heeft een verbeterde stuklijst gekregen die duidelijker de batchresultaten laat zien van welke onderdelen uit voorraadlengtes moeten worden gesneden.


 • Er zijn 2 nieuwe opties toegevoegd aan de Stuklijsten, die specifiek zijn voor de stuklijsten met zaagafbeeldingen:

  Hoeknauwkeurigheid voor afbeeldingen gegenereerd op de stuklijst - Kies de nauwkeurigheid waarop de hoeken op de afbeelding moeten worden afgerond

  Hoekdimensie-stijl voor afbeeldingen gegenereerd op de stuklijst - Kies de basis waarop de hoeken moeten worden gemeten.

         
         Dit is een voorbeeldafbeeldingsresultaat dat is gegenereerd met de optie Horizontaal, altijd bovenkant

 • Bij het Afdrukken van pagina's is het nu mogelijk om het aantal exemplaren in te voeren dat moet worden afgedrukt

 • Het is nu mogelijk om automatisch DXF-bestanden te genereren voor alle strips in de tekening.
  Zoals je weet is een strip in Parabuild eigenlijk een profiel. Om dit mogelijk te maken wordt de strip in de achtergrond omgezet naar een 2D plaat.
  Houd er rekening mee dat de dxf-bestanden voor strips die op deze manier worden gegenereerd, geen contour of match lijnen zullen krijgen

 • Er zijn 2 nieuwe opties toegevoegd aan de DSTV-instellingen waarmee u de precisie van alle waarden in de gegenereerde Dstv-bestanden kunt wijzigen.

 • De benoemingen en Benoemingsstijlen hebben verschillende nieuwe eigenschappen gekregen zoals Layer naam en Label template.

 • De volgende extra nieuwe velden kunnen worden gebruikt in de titelsjablonen voor werktekeningen:
  • PrB_3DFoldername - Dit veld bevat het volledige pad (folderlocatie) naar het 3D dwg-bestandsnaam
  • PrB_3DFilename - Dit veld bevat de bestandsnaam van het 3D dwg-bestand

 • De volgende nieuwe eigenschappen zijn toegevoegd aan de lijst met eigenschappen.
  Ze kunnen worden gebruikt in Object Filters, in Benoemingen en in Structurele types voor het automatisch toewijzen van eigenschappen aan objecten:

 • Er werd een nieuw commando toegevoegd: PrB_DefaultStockLength. Hiermee kunt u de standaardlengte wijzigen van alle voorraadartikelen die worden vermeld in het commando Profiel-lengte optimalisatie

 • Er werd een nieuw commando toegevoegd: PrB_IconColorsOverride. Met dit commando kunt u de Parabuild-icoontjes op donker of licht instellen, ongeacht het huidige kleurenthema van AutoCAD/BricsCAD.

 • Er werd een nieuw commando toegevoegd: PrB_SetViewLimitation. Dit verwijst naar de beperking van het 2D-voor-/achteraanzicht die wordt weergegeven in Zichtbeheer. Doordat u deze waarden via de opdrachtregel kunt wijzigen, kunnen scripts, icoontjes of tablets deze waarden nu ook wijzigen.

 • De macro-voorstellingen hebben 2 nieuwe eigenschappen: :
  • Macro weergave : in plaats van een bol kunt u nu Bounding box inschakelen voor de weergave. Het kader rond de omvang van alle onderdelen die de macro bezit/heeft wordt dan getekend: :
  • Toon macro geometrische regels : wanneer u deze eigenschap instelt op Toon altijd geometrische regels, dan worden alle geometrische regels binnen de macro op het scherm weergegeven.
   Het commando Persistent meten gebruikt deze functie om de afstand tussen objecten op het scherm weer te geven.

 • Er werd een uitbreiding gemaakt voor het invoegen van macro's uit de bibliotheek. Deze functie is alleen waardevol voor gebruikers die hun eigen aangepaste macro's maken.
  Normaal gesproken kan een op onderdelen gebaseerde verbinding die moet worden ingevoegd vanuit de bibliotheek alleen onderdelen hebben als basis (definiërende) objecten.
  Maar nu kunt u ook meerdere punten en Parabuild-vlakobjecten als basisobjecten gebruiken.
  Het commando Smart Copy instellingen is gewijzigd om dit mogelijk te maken. Dit commando vraagt ​​de volgorde waarin de onderdelen moeten worden geselecteerd, en ook de naam van de punten en/of vlakken. De naam wordt weergegeven wanneer de macro wordt ingevoegd, zodat de gebruiker weet welk punt of vlak hij in de juiste volgorde moet selecteren.